A fiatalok számára kötelező (ingyenes) önkéntes munka sokrétű élettapasztalathoz és később könnyebb, céltudatosabb, felelősségteljesebb elhelyezkedéshez juttathatja az érintetteket. Ugyanakkor bizonyos emberek hosszútávon részt vesznek önkéntes tevékenységekben, anyagi viszonzás nélkül dolgoznak humánus eszmék mentén. Jelen cikkemben főként róluk, az ő asztrológiai motivációikról szeretnék írni.

Elsősorban a munka és a hivatás területét (a 6-os, a X-es és akár a 11-es házat, mint közösségi ügyek horoszkóp cikkelyét) vizsgálva az egyéni képletben, a Halak, a Vízöntő, a Szűz és a Rák jegyek képviselői, vagy az ezekhez tartozó bolygók hangsúlyos megtestesítői tevékenykednek a leggyakrabban önzetlenül a társadalom érdekében. Ha például valakinek a horoszkópja 6-dik házában, tehát a gyakorlati szolgálatot, vagyis a hétköznapi munkát jelölő életterületén áll a Neptunusz, ami a Halak jegyének a bolygója, illetőleg a Hold, ami a Rák jegyének az ura, akkor az illetőben felmerülhet a késztetés, hogy az átlagnál többet tegyen másokért és gondoskodjon a rászorulókról a mindennapok során. Ez egyfajta belső (önkifejező) szükséglet is lehet azoknál, akik egyébként a tényleges kenyérkeresetet jelentő munkájuk révén, vagy a családjukban nem tudják megélni segítői-gondozói hajlamaikat.

Az asztrológiai képletek értelmezése során azonban alapvető törvény, hogy egyetlen utalás általában nem elegendő a hangsúlyos vonások kiemelésére, így a fenti példát továbbgördítve már kétszeres ösztönzést kaphat az önkéntességre való hajlamot tekintve az illető, ha a 6-os házas Holdja a Halak jegyében áll és háromszoros a hatás, ha a X-es háza (az MC tengelye: amely az élethivatásra utaló tengely), vagy akár a felszálló holdcsomópontja a Vízöntőben van. Különböző fényszögek is önzetlen segítői hajlamokkal, közösségi érzékenységgel, empátiával színezhetik az összképet, hiszen például a Neptunusz, vagy az Uránusz hatása akár fényszögkapcsolatokon keresztül is érkezhet a személyiséget jelölő bolygókhoz.

És hogy mi sarkallja segítésre, ingyenes szolgálatra az említett karaktereket? A Halak típusú emberek lényéhez hozzátartozik a határtalan és feltételek nélküli adás, a szívből jövő szeretet s az elfogadás egységbe olvasztó üzenetének terjesztése. (Természetesen ha mindezt túlzásba viszik, akkor könnyen kihasználhatják őket, valamint áldozattá válhatnak, ezért fontos, hogy megtanulják a helyes határtartást.)

A Vízöntők inkább emberbaráti ideák, a közösségi összetartozás, az egyenlőség és a testvériség eszméitől vezérelve léphetnek az önkéntesek táborába, ezen kívül bizonyára vonzza őket a társaság is, amely a közös ügy köré gyűlik. Különösen izgalmas terület lehet a Vízöntő érdekeltségű emberek számára mindaz, ahol forradalmi, lázadó, újító törekvések kapnak szerepet a “projektben”. Közügyekkel foglalkozva szabadságukat is megőrizhetik tulajdonképpen, mert a jó ügy érdekében talán könnyen elszabadulhatnak az esetlegesen túl kötött otthoni elvárások elől…

A Szűz szeretne hasznos része lenni a környezetének és érezni akarja, hogy szükség van arra a szaktudásra, amiben ő precízen elmélyült. Így főként gyakorlatias ismeretei révén segíthet, bár véleményem szerint nem vég nélkül, mivel a Szűz hatékonyságra törekszik, valamint a pénz sem mellékes általában számára. A Rák típusú ember pedig gondozói-gondoskodói attitűdjéhez illeszkedő és családdal-állatokkal összefüggő helyzetekben lehet kimagaslóan együtt érző.

Természetesen a horoszkóp teljes egésze mutatja meg, hogy kinek milyen szerepet kap az életében a segítés és ez milyen formában, mely keretek közt tud megnyilvánulni. Az adott ember pszichológiai s önismereti tudatossága pedig igazolja (pl. egy beszélgetés folyamán), hogy az illető számára valódi kiteljesedést nyújt-e az önkéntes munkavégzés, esetleg csak átmeneti tapasztalatokat gyűjt-e ilyen módon, avagy nem megfelelő az önértékelése és egy nehéz viselkedési minta tartja benne ebben a “mártír” szerepben.

Ha feltételezzük, hogy sok az elhivatott önkéntes segítő, aki hisz egy szebb, jobb és humánusabb világ létrejöttében, sőt ha nyitottan tekintünk a karmikus összefüggések létjogosultsága felé, akkor megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy vannak emberek, akik szempontjából kifejezetten inspiráló, valamint a személyiségfejlődésüket elősegítő tulajdonságokat erősíthet az önkéntes szolgálat teljesítése, mások életében azonban pontosan az jelenthet előrelépést, ha képesek nemet mondani néhány kizsigerelő felkérésre. Mértékadó lehet individualista megközelítésből, hogy a szóban forgó ember jól érzi-e magát a bőrében önkéntesként, illetőleg valóban belefér-e az életébe ez a tevékenység, vagy esetleg túlvállalja magát az illető.

Nem elhanyagolható az egyéni életciklusa és az életkora sem annak, aki önkéntesként aktív, ugyanis a nyugdíjazott, de még jó testi-lelki állapotnak örvendő idősebb generáció tagjai épp úgy részt vehetnek önkéntes munkavégzésben, hasznosítva meglévő energiáikat, mint azok a szülők, akiknek hamar kirepültek a gyermekei és így jelentős szabad kapacitásra tettek szert. Akik különféle okok miatt nem tudnak gyermeket vállalni, szintén tartalmassá tehetik az életüket azáltal, ha a társadalmat segítve megtapasztalják saját fontos közreműködésüket a “nagy család” érdekében. Sok esetben a dolog szándék és propaganda kérdése s arról is szól, hogy kellően nyitott-e az egyén rá, hogy felismerje a lehetőséget, amit ő maga jelenthet mások sorsának, illetőleg a világ ügyeinek előmozdítását tekintve…

A rendszer egészét szemlélve számtalan hasznos élményt rejthet az önkéntesség kipróbálása bárki számára s például új szakmai utak elindítója lehet; emellett a rászorulók szempontjából kifejezett áldás minden esetben az egyéb anyagi források hiányában, nem beszélve a társadalmi összefogás, az altruizmus kapcsolatépítő és személyiségfejlesztő hatásairól. Mégis az a legfontosabb véleményem szerint, hogy minden állampolgár annyit adjon magából, amennyit őszintén tud és aki így teljesedik ki, az ne ítélje el azokat, akik nem szeretnének mindent és mindenkit megmenteni. Kemény szavak ezek, de úgy gondolom, hogy mindannyian más úton haladunk s más hozhat aktuálisan fejlődést számunkra. Valakinek azt kell megtanulnia most, hogy el tudja fogadni a felé irányuló segítő kezet, másnak észre kellene vennie a valós lehetőségeit, egy harmadik embernek az jelentheti a haladást, ha nem segít annak, aki nem kéri stb. Azt hiszem ez a kérdés ilyen aspektusból túlmutat az asztrológia keretein, bár kétség kívül globális értelemben a Vízöntő korában valamennyiünket (meg)érinthet(ne) az egoista célokon túli közös ügyek és a tudatos, emberbaráti összefogás témaköre…