Napjainkban nagyon megemelkedett a coachok száma. Véleményem és tapasztalatom szerint azonban sok esetben nem áll valódi önismereti és pszichológiai háttér az „önjelölt guruk” mögött. Ez a tendencia ugyanakkor nem veszélytelen, hiszen emberi lelkekről és életutakról van szó.

A műfajok lényegét tekintve mind a pszichoterápiának, mind a coachingnak fontos szerep juthat a humán segítségnyújtás palettáján, de mire is hivatott eredendően a coaching? Egyfajta előremutató, megoldásra törekvő, új jövőképet és cselekvési mintákat adó módszertár. Nagyon tág határokkal rendelkezik, valamint számos speciális coaching irányzat gyűjtőneve s tulajdonképpen az adott segítő saját tapasztalatai, illetve tanulmányai határozzák meg a pontos eszközeit, vagy a hatékonyságát, illetőleg a mélységét.

Itt hangsúlyozni szeretném azt a lényeges szempontot is, hogy aki belebotlik egy kevéssé képzett és szerény önismereti tudással rendelkező coach-ba, az ne ítélje el az egész műfajt! Sajnos valóban hirdeti magát nem kevés olyan coach az interneten, gyakran rendkívül ügyes marketing stratégiával, aki rövid idő alatt elvégzett egy gyorstalpaló tanfolyamot s pusztán ez alapján kíván borsos áron okos tanácsokat osztani a naiv közönség számára. Az ilyen kuruzslók lejárathatják a lelkiismeretes, felelősségérzettel megáldott segítőket. Megtanultak néhány hangzatos elnevezésű szlogent s vehemensen népszerűsítik magukat bizonyos online fórumokon. (Nem más a helyzet asztrológiai fronton sem. Sajnos a coach oklevél és az asztrológusi cím nem feltétlenül jelent valódi érzelmi-önismereti és segítői alkalmasságot.)

Mindenesetre a pszichoterápiás irány a fent említett coaching jövő-fókuszával szemben főként a múlt felé összpontosít és az ott elásott gyökerek mentén tárja fel a problémák gócát. Úgy gondolom, hogy mindkét nézőpontra szükség lehet s a múltból fakadó felismerések és a tisztázott sérelmek talaján érdemes a jövőt felépíteni.

A valóságban egyébként a pszichológusok közt is akad jó néhány coaching szemléletű, aki a jelenre és a jövőre is figyel a múlt mellett és a coachok közt is vannak olyanok, akik nem csupán a jövőre, hanem a múltra vonatkozóan is gyógyító hatással tudnak lenni egyéb végzettségeiknek, ismereteiknek köszönhetően. Én magam szintén ezt a kevert műfajt kedvelem és adott esetben szakmai szupervizor bevonásától sem zárkóznék el, ha a helyzet megkívánná. Összetett kérdés tehát, hogy végső során ki minősül hitelesnek a segítők széles táborából, bár azt leszögezném, hogy szerintem az egyik legalapvetőbb vonás a személyes kompetencia-határok ismerete. Sokszor mégsem a racionális elveink szerint döntünk, hanem az ösztönös szimpátiánk, az összehangolódásunk a meghatározó, vagy egy honlapon látott fotó és néhány megragadó bemutatkozó mondat, amely mentén lelki rokonságot érzékelünk s elköteleződünk egy segítő oldalán, hiszen az emberek lelki segítése elsődlegesen kapcsolati alapokon nyugszik. (Persze bizonyos technikai eszközök sem haszontalanok, mert szükség esetén továbbgördíthetnek egy ördögi körből, sőt képesek bevonni a gyakran önmagunk elől is rejtegetett érzelmi (kevéssé kontrollált) válaszainkat.)

Ha valaki mégsem tudná megítélni, hogy ki a megfelelő tanácsadó, akkor az asztrológiai szimbólumok alapján letapogathatók akár a segítő és a segítséget kérő személy közti összekapcsolódási pontok is. Nem csak párkapcsolati horoszkópábrákat lehet összevetni egymással, hanem bármilyen emberi viszonylatban lévő személyek kölcsönös, spontán egymásra hatása is kirajzolódik egy szinasztria nyomán. Természetesen az efféle elemzés nem determináló jellegű, viszont tanulságos lehet rátekinteni, hogy vajon az a terapeuta, akihez évek óta járok, az anyámtól érkező elfogadás hiányomat hajlamos erősíteni, avagy sikerült olyan segítőt választanom, aki könnyen meg tudja adni a nekem szükséges támogatást.

Az Asztro-Coachingot pedig külön említeném meg ezen a ponton, ugyanis ez a megközelítés újabb dimenzióját kínálja a segítségadásnak. A pszichológiai alapok, a coaching és a hozzá hasonlóan gyakorlatias szemléletű technikák, pl. NLP ötvözése mellett kitágul a segítséget kérők kísérésének lehetősége a spirituális nézőpont beemelésével. Az asztrológiában és az általam egyaránt alkalmazott numerológiában rejlő esszenciális tanulságok erejével (a sablonos kérdőívekhez, vagy a hagyományos ismerkedő-puhatolózó beszélgetésekhez képest) sokkal gyorsabban térhetünk rá azokra a témákra, amelyek körüljárása megnyugtató eredményeket, sikeres coaching folyamatokat ígér az erre nyitott embereknek.

(A business coachingról most nem állt szándékomban nyilatkozni, mert az egy üzletiesebb és gyakorlatiasabb terület, bár a coach önismerete ott sem nélkülözhető. De jelenleg inkább a life-coaching és az ideérthető életvezetési tanácsadás különböző formái álltak a cikkem középpontjában.)