A születési pillanatunkra felállított radix, vagy horoszkópábra kör alakú. Ez a forma a teljességet szimbolizálja és 12 részre, azaz tizenkét fontos életterületre szoktuk osztani. (Ezek a részek párhuzamba állíthatók a 12 jeggyel: az I. ház például megfelel az 1. zodiákus jegy, tehát a Kos működésének; a házak pedig nem feltétlenül egyenlő nagyságúak, de az adott asztrológustól is függ, hogy milyen felosztással, mely „házrendszerrel” dolgozik. A többség a Placidus féle házakat használja.)

A 12 cikkely / „asztrológiai ház” minden ember képletében azonos témákat vet fel, amennyiben a képlet általános jellemzőit vizsgáljuk. Azonban egyedi tartalmak jelennek meg a különböző életterületeken azáltal, hogy minden horoszkóptulajdonos aszcendense a 360 fokot felölelő kör más-más pontján indul és így mind a 12 ház eltérő helyen (különböző jegyekben) fog kezdődni az egyéni születési pillanattól függően. A cikkelyeken belül található bolygók, valamint a „házak uralkodó bolygói, fényszögei” (ezen kifejezések magyarázatára most nem térnék ki) mind meghatározzák, hogy mi minden hozható kapcsolatba egy ember életében egy adott üggyel. Vagyis sokféle tényező színezi át az összképet és nem sablonos az életterületeink értelmezése.

Rövid szakmai bevezető után most a tárgyra térnék. Arról szeretnék írni, hogy mely témákat tekinti az asztrológia a legfontosabbnak és a 12 ház miként szimbolizál többrétű gondolatsorokat. Egy ház nem csak egyetlen témát tömörít ugyanis magába:(leegyszerűsítve) az alábbi fő életterületeket emeli ki és vizsgálja az asztrológia…

A kör első cikkelye, az I. ház (a horoszkópunkon belül) az aszcendens tengellyel indul és a (szerep)személyiségünkről, a külső megjelenésünkről, illetve a születésünkről ad képet. (Ezt római számmal jelöljük, akárcsak a negyedik, a hetedik és a tizedik kulcsfontosságú horoszkópházakat.)

A 2. ház a fizikai, anyagi biztonsággal kapcsolatban nyújt információkat, valamint a művészi érzék és a kézügyesség is megmutatkozik ebben a cikkelyben.

A 3. ház a nem felsőfokú tanulmányainkról, a kommunikációs és gondolkodásbeli tendenciáinkról, valamint a minket körülvevő rokonokról, testvérekről és a szomszédokról szól.

A IV. ház a családi, múltbeli és az apai ágon hordozott gyökerek tükre, bár egyesek szerint bizonyos családokban az anyáról is szólhat, ha a család fordított szereposztás mentén működik. Az én megfigyeléseim alapján a IV. ház alapvetően az apához tartozik, de az összcsaládi-minták és a veleszületett transzgenerációs „batyu” szempontjából az anyát s más személyes, hozott hajlamokat is magába foglalhat. Ezek közül a hátráltató beállítódásainkat magunk mögött kell hagynunk. (Akik hisznek a reinkarnációban, úgy gondolják, hogy az előző életünk végéről is ad információt a negyedik ház, amely egyébként a horoszkóp másik lényeges tengelyével indul: az IC-vel.) Gyakorlati síkon az otthonunkról és az ingatlanunkról is képet ad a IV. házunk.

Az 5. ház a saját gyermekünkre és például az óvodáskorunkra mutat rá, meg a szerelmi viszonyainkra, valamint a sporthoz, a játékhoz és a vállalkozásokhoz fűződő kapcsolatunkra is. A kreativitás különböző arcai, illetve a művészi adottságok többek közt itt láthatók, csakúgy mint a vezetői hajlamaink.

A 6. ház az egészségünk dimenzióira és a hétköznapok során végzett munkánkra utal – arra a szolgálatra, amit napi szinten végzünk. A kisiskoláskorunkról is a 6. ház adhat felvilágosítást.

A VII. ház (az I. ház kiegészítője), tehát a párkapcsolatokra és a külvilágban található ellenségekre, tükrökre vonatkozik. A serdülőkor elejével is analóg terület.

A 8. ház a belső biztonságunkkal függ össze. A változásokhoz és a nagy átalakulásokhoz, a halálhoz, a titkokhoz, a tabukhoz, a szexualitáshoz, a pszichológiához, az ezotériához, de akár a pénzügyi területekhez kötődő viszonyulásunk is itt mutatkozik meg. Továbbá a tudattalanunkban működő rejtett dinamikák, elfojtások tárháza ez a cikkely.

A 9. ház a felsőoktatás, a külföld, a spirituális és világnézeti-hitrendszerbeli dolgok „gyűjtőhelye”. Az egyéni értékrend, a tanítói hajlam, az ideológiai megközelítések, a politikai és erkölcsi nézetek mind idetartoznak. 

A X. ház képviseli az anyánkkal összefüggő tartalmakat, valamint a hivatásunkat, a társadalmi szerepünket, amire születtünk és amivel igazából dolgunk van. Irányt mutat, hogy miben érdemes fejlődnünk s milyen viselkedési, működési módokat kell megtanulnunk. A felelősségvállalás háza. (A X. ház csúcsa, tehát a cikkely kezdőpontja az IC tengely másik fele, amelyet MC-nek hívnak. Ez az életfeladatunk (egyik) tengelye tulajdonképpen.) Hétköznapi értelemben hatalmi pozíciót mutathat és vezetői hajlamot.

A 11. ház a barátokkal, a közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolatunkra vonatkozik. Fontos tartozni valahova és a független, sajátos gondolkodásmód, eszmeiség szintén lényeges, ha ez a ház kiemelt.

A 12. ház pedig a lezáró, összegző ház, ami olyan dolgokat tartalmaz, melyek nagyon mélyen rejtőznek bennünk. Sokszor saját magunk elől is titkoljuk ezeket, illetve itt tájékozódhatunk a magzatkori és az időskori „élményekről” is. Bezártsággal, elkülönüléssel, vagy önzetlenséggel-mások segítésével kapcsolatos tapasztalatok, adottságok jelölője ez a ház.

Természetesen mindezen életterületek beazonosítása a pszichológiai és az egyéb megközelítésektől sem idegen, hiszen létezik egyfajta általános tendencia arra vonatkozóan, hogy melyek a jellegzetes emberi szükségletek, illetőleg megnyilvánulási színterek. Például megtalálhatók akár a coaching, vagy a családterápia eszköztárán belül is az úgy nevezett „életkerék,” illetve „szereptorta” nevű technikák, amelyek körábrája némiképp hasonlít a horoszkóp 12 cikkelyére.

Ettől függetlenül az asztrológiai életterületek állandó vázát képezik az emberre irányuló mély megfigyelési lehetőségeknek, tehát a 12 ház minden ember horoszkópjában ugyanaz a 12 téma-füzér lesz, csak időről időre és horoszkópról horoszkópra vándorolva más-más egyedi üzenetekkel, színezettel telítődik. (Az említett coaching gyakorlatok esetében azonban a kliens csupán az aktuális szerepeire, feladataira vonatozóan nyerhet rálátást.) Összességében az asztrológia egy átfogó ábrázolást ad tehát az életünk és a lelkünk sajátos forgatókönyvéről, az említett pszichológiai s coaching technikák pedig inkább az ember jelenlegi élethelyzetének visszatükrözésére szolgálnak.